SMART CITY

SMART CITY jest projektem opartym na inteligentnym zarządzaniu zasobami miejskimi. Pod pojęciem SMART CITY kryją się wszelkie współczesne osiągnięcia technologiczne dedykowane kompleksowemu zarządzaniu metropolią. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu jakości funkcjonowania mieszkańców miasta na wielu płaszczyznach. Ta idea stanowi obecnie najsilniejszy trend rozwoju miast w Europie. Do kluczowych strategii projektu należą między innymi ograniczenie barier dla osób niepełnosprawnych, podniesienie sprawności i jakości systemu komunikacyjnego w mieście, zwiększenie dostępności do usług publicznych, czy poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Rozwiązania te umożliwią władzom zrównoważony i przemyślany rozwój miasta, przynosząc tym samym liczne korzyści finansowe i społeczne.