Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych

ul. Krasnobrodzka 5

03-214 Warszawa

tel./fax +48 22 845 81 05

biuro@irts.pl