PRZEMYSŁ LOTNICZY
Wspieramy badanie i tworzenie nowoczesnych technologii dla polskiego lotnictwa, by stał się liderem wyznaczającym kierunki rozwoju na świecie. Promujemy ogromny potencjał polskiego przemysłu lotniczego który jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki z wieloletnią tradycją i wysoką kulturą techniczną. Polski przemysł lotniczy jest jednym z sektorów priorytetowych polskiej gospodarki objętych Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.