ANALIZA TECHNOLOGICZNA
W naszej ofercie znajdują się także usługi z zakresu analiz specjalistycznych między innymi z takich obszarów jak:
 • analiza procesów technologicznych, cieplnych, mechanicznych, chemicznych, i innych;
 • analiza rozwiązań technologicznych częściowych, jak i całościowych, od koncepcji do wyboru konkretnych rozwiązań,
 • dobór urządzeń i sposobów realizacji procesów produkcyjnych, procesowych;
 • analiza propozycji nowych rozwiązań, także tych na poziomie koncepcji, pomysłu, pod kątem ich wykonalności i realności wdrożenia, jak i ich efektów;
 • analiza zasadności i opłacalności danych rozwiązań i metod.

W ramach oferowanych usług w wyniku prowadzonej analizy wyłaniane jest najkorzystniejsze rozwiązanie wraz z jego szacunkowym kosztem, jak i dopasowaniem do istniejących warunków.

Ponadto oferujemy takie usługi jak:

 • optymalizacja procesów, urządzeń, rozwiązań;
 • modelowanie komputerowe procesów, urządzeń, podzespołów;
 • analiz ekonomiczna opłacalności i kosztów wybranych wariantów i korzyści z ich wdrożenia.
 • Nasze kompetencje obejmują szeroki zakres branż, między innymi są to:
 • zagospodarowanie odpadów, odzysk surowców i energii, unieszkodliwianie, itd.;
 • konstrukcja maszyn i urządzeń specjalistycznych, jak i prototypowych;
 • energetyka odnawialna;
 • zarządzanie systemami oświetleniowymi (technologia LED).

Zapewniamy również kompleksową obsługę przetargów oraz proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania realizacji planowanych projektów.