ANALIZA FINANSOWA

Silną stroną Instytutu jest współpraca w zakresie kompleksowego zarządzania finansami oraz dokonywania analiz finansowych, tak na poziomie pojedynczego projektu, jak i całej instytucji. Partnerom oferujemy analizy finansowe już na etapie budowania koncepcji przedsięwzięcia, uznając ten element za kluczowy w procesie podejmowania decyzji o kierunku i formie współpracy. Z doświadczenia wiemy, że takie podejście przyczynia się do inwestowania we właściwe przedsięwzięcia, oraz budowania trwałych, opartych na zaufaniu relacji z partnerami.

Specjalizujemy się głównie w modelowaniu i planowaniu finansowym, finansowaniu projektów inwestycyjnych (banki, venture capital), aranżacjach finansowania kontraktów eksportowych w schemacie trade-export finance, opracowywaniu biznesplanu i studium wykonalności, wycenach przedsiębiorstw, fuzjach i przejęciach oraz outsourcingu finansowym.