RIMIR
RIMIR – Inteligentny System Zarządzania Ryzykiem w Poszukiwaniach Złóż Węglowodorów oraz Kopalin jest jednym z projektów realizowanych przez fundację. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności poszukiwań i pozyskiwania surowców energetycznych oraz innych kopalin. RIMIR skierowany jest do wszystkich spółek na rynku polskim zajmujących się wydobywaniem surowców energetycznych. Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez opracowanie innowacyjnego systemu rozwiązań naukowych i technologicznych zwiększających efektywność poszukiwań kopalin. Realizacja projektu będzie miała bezpośrednie przełożenie n.p. na wzrost liczby trafionych odwiertów, a co za tym idzie wzrost opłacalność wydobycia ropy i gazu.