POZYSKIWANIE PARTNERÓW

Znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji projektu lub stworzenia nowego biznesu jest w naszej ocenie jednym z najważniejszych elementów powodzenia przedsięwzięcia. Dlatego też szczególną wagę przykładamy do weryfikacji potrzeb naszych partnerów i poszukujemy dla nich konsorcjantów i dostawców usług weryfikując ich potencjał i sprawność działania.

Współpracujemy z inwestorami dokonując dla nich kompleksowych analiz opłacalności i wykonalności projektów biznesowych.

Oferujemy instytucjom i osobom indywidualnym wsparcie w zakresie znalezienia odpowiedniego partnera naukowego, technologicznego, czy inwestora, którego włączenie w realizację przedsięwzięcia zmaksymalizuje szanse na powodzenie projektu.

W tym celu oferujemy także przeprowadzanie analiz finansowych, organizacyjnych, technologicznych – potencjalnych projektów biznesowych.

Naszą silną stroną jest prowadzenie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, dzięki ścisłej współpracy Instytutu z czołowymi ośrodkami akademickimi oraz ekspertami-praktykami wspierającymi naukowców w przenoszeniu ich dorobku naukowego na grunt biznesowy.