POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Nowa perspektywa !nansowa 2014-2020 bardzo mocny nacisk kładzie na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Najbliższe kilka lat pierwszeństwo w !nansowaniu będą miałyprojekty realizujące tzw. inteligentne specjalizacje na poziomie centralnym i regionalnym.

Za najważniejsze projekty b + r do momentu powstania funkcjonalnego prototypu odpowiadać będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W części wdrożeniowej przedsiębiorcy będą mogli szukać wsparcia w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w regionalnych Jednostkach Pośredniczących.

W typowych projektach dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska wesprze nas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyżej wymienione Jednostki Wdrażające stanowić będą trzon dla wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości, zarówno w dziedzinie nowych technologii, jak również przy inwestycjach proekologicznych.

Obecna perspektywa bardzo różni się od poprzedniej. Z jednej strony uproszczono i ujednolicono część dokumentacji, z drugiej jednak znacznie zaostrzono wymaganiadotyczące tzw. jawności i przejrzystości w doborze partnerów i podwykonawców prac i usług. Pojęcie „innowacyjności” nabrało zupełnie innego wymiaru, nowa usługa lub produkt mają być nie tylko innowacyjne, ale i „inteligentne”.

Nadal zauważalna jest bariera wejścia przedsiębiorców na rynek !nansowania zewnętrznego. Skomplikowane procedury aplikowania i trudność w doborze odpowiedniego partnera, w często autorskich projektach, powoduje, że inwestorzy często wycofują się z realizacji swoich planów rozwojowych.

Fundacja jest instytucją, która skupia grono naukowców wraz z dostępem do zaplecza naukowego, innowatorów zainteresowanych realizacją nowatorskich pomysłów orazdoradców z doświadczeniem w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów. Celem działalności Fundacji w obszarze dotacji zewnętrznych jest całkowite uproszczenie i skrócenie ścieżki pozyskania !nansowania między wnioskodawcą a jednostką !nansującą.

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej począwszy od zmapowania potrzeb klienta, po wyszukanie odpowiedniej ścieżki !nansowania zewnętrznego, dobór partnera biznesowego, koordynację i rozliczenie projektu wraz z zamknięciem dokumentacji po okresie trwałości inwestycji.

Zachęcamy do współpracy.