ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Fundacja aktywnie bierze udział w rozwoju w sektora energii odnawialnej oraz ochrony środowiska. Partycypujemy w pracach nad poprawą sprawności procesu konwersji energii wiatru na energię elektryczną, funkcjonalną integrację innowacyjnych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu i generatorów energii elektrycznej oraz zdolnością do generowania energii elektrycznej przy minimalnej szybkości wiatru.Rezultatem są innowacyjne turbiny pionowego obrotu, których wydajność przewyższa tradycyjne turbiny wiatrowe.