INSTALACJE ENERGETYCZNE
DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wspieramy rozwój nowatorskiej technologii do przetwarzania odpadów komunalnych polegającej m.in. na termicznym przekształceniu materii organicznej i wykorzystaniu jej do przetwarzania odpadów komunalnych. Badania i doświadczenia którym sekundujemy mogą w przyszłości zrewolucjonizować gospodarkę odpadami w Polsce i na świecie.